BIỂU TRƯNG PHA LÊ-13

Mã Sản Phẩm
: BTPL-13
Tên Sản Phẩm
: BIỂU TRƯNG PHA LÊ-13
Danh Mục
: BIỂU TRƯNG PHA LÊ
Giá
: 99,000 đ - 100,000 đ ( -1 % )


BIỂU TRƯNG PHA LÊ
Báo Giá

Chi Tiết Sản Phẩm


BIỂU TRƯNG PHA LÊ

Chất liệu: pha lê

Hình dáng: nhiều mẫu để khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng

Công nghệ:  ép ảnh, in, khắc logo và nội dung theo yêu cầu

Quy cách đóng hôp: mỗi sản phẩm được đựng trong một hộp xi lót lụa vàng


Sản Phẩm Liên quan

-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-12

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-12

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-11

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-11

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-10

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-10

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-9

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-9

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-8

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-8

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-7

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-7

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-6

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-6

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-5

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-5

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-4

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-4

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-3

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-3

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-2

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% BIỂU TRƯNG PHA LÊ-1

BIỂU TRƯNG PHA LÊ-1

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá