USB B2

Mã Sản Phẩm
: b2
Tên Sản Phẩm
: USB B2
Danh Mục
: USB loại khác
Giá
: 99,000 đ - 100,000 đ ( -1 % )


USB Bút
Báo Giá

Chi Tiết Sản Phẩm


Màu sắc

Màu sắc có sẵn của gỗ: trắng

Chất liệu

Gỗ và phụ kiện kim loại

Dung lượng

2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB...

Vị trí in

Gia công in hoặc khắc trên cả hai mặt phần nắp và thân bút usb

Kích thước in

Kích thước in hoặc khắc trên cả hai mặt bút usb: 35mm x 10mm

Phương pháp gia công

In đơn sắc, khắc logo

Kích thước USB

143mm x 14mm


Sản Phẩm Liên quan

-1% USB VDT2

USB VDT2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB VDT1

USB VDT1

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MK3

USB MK3

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MK2

USB MK2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MK1

USB MK1

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MN3

USB MN3

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MN2

USB MN2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB MN1

USB MN1

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB DK3

USB DK3

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB DK2

USB DK2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB DK1

USB DK1

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá
-1% USB CK2

USB CK2

Liên Hệ: 0934 857 683
Báo Giá